Lovačko društvo

U tradiciji našeg Lovačkog društva je i lovni turizam. Naš odnos prema lovcima turistima, pokazuje činjenica da neki od njih kod nas love već preko 30 godina. Može se reći, da kada lovac turista kod nas dođe jedanput, tu i ostaje.

Grožnjan, odnosno dio područja općine, graniči sa Slovenijom, dok je od Trsta udaljen oko 45 minuta vožnje automobilom, tako da je, za mnoge državljane Europe, dostupan u vrlo kratkom vremenu.

Najbrojniji su kolege lovci iz Italije, zatim Austrije i Njemačke. Nadamo se da će i hrvatskih lovaca turista biti svake godine više.

U ponudi imamo lov na svu divljač, kojom gospodarimo. Smještaj je moguće osigurati u samom Grožnjanu, a s obzirom da je more tek petnaestak kilometara od lovišta, moguća je i kombinacija lova i uživanja na moru. Istra je poznata kao etablirana gastronomska regija, a kvaliteta vina i maslinovog ulja je već svjetski prepoznata.

LOVAČKA KUĆA

Iznimnim zalaganje većeg dijela lovaca našeg Društva,a pod vodstvom tadašnjeg tajnika Društva Rine Černca , te predsjednika u raznim mandatima Vlada Kušćea , Diega Pucera te Dragutina Sorčića od 1994.g. , kada je od općine Grožnjan donirana ruševna kuća,uz velike donacije mnogobrojnih pojedinaca i organizacija , godine 2002.godine,na ponos svakom članu našeg Društva ,svečano je otvoren jedan od najljepših lovačkih domova u Istri .

Mnogobrojna lovačka druženja ,ali i ona nelovačka,potvrda su ispravne odluke ljudi, koji su tada upravljali Društvom,da se ovakvo lovačko zdanje izgradi.

Pored velike dvorane za druženja,u sklopu doma je i komora za divljač,velika i dobro opremljena kuhinja,dvije kancelarije ,sanitarni čvorovi te velika terasa.

LOVAČKA KUĆICA "KUBERTON"

Usjeni kestenove i šume bukve,smještena je simpatična lovačka kućica sa nadstrešnicom i vanjskim kaminom.Prekrasno mjesto za druženje između ili nakon lova.Često ga ustupamo mladima naše Općine,koji daleko od pogleda javnosti,provode ugodne trenutke.

Mjesečeve mijene